екологічна ніша


екологічна ніша
Сукупність всіх факторів середовища, в межах яких існує певний вид.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.

Смотреть что такое "екологічна ніша" в других словарях:

  • екологічна валентність виду — Ступінь пристосованості виду до існування в різних екотопах …   СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ

  • реалізована екологічна ніша — Об єм екологічної ніші, який займає певний вид в угрупованні при наявності конкуренції з іншими видами …   СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ

  • валентність екологічна — Здатність виду існувати в різноманітних умовах середовища …   СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ

  • надсистема екологічна — Екосистема більш високого ієрархічного рангу …   СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ

  • екологічний — а, е. Стос. до екології (у 1 знач.). •• Екологі/чна ні/ша місце, що його займає популяція виду в біоценозі. Екологі/чна рівнова/га відносний баланс стійкості видового складу живих організмів, їх чисельності, продуктивності, просторового… …   Український тлумачний словник

  • екологія — ї, ж. 1) Зв язок між організмом і довкіллям. •• Еколо/гія інформа/тики умови існування людини в інформаційних середовищах. 2) Наука, що вивчає закономірності формування і функціонування біологічних систем та їх взаємодію з навколишнім середовищем …   Український тлумачний словник

  • Хазан Павел Викторович — Pavlo Khazan Хазан Павел Викторович украинский общественный и политический деятель, заместитель председателя Партии Зеленых Украины (Партія Зелених України) с 2009 года, представитель Партии Зеленых Украины в Европейской партии зеленых (European… …   Википедия

  • Хазан, Павел Викторович — Pavlo Khazan Павел Викторович Хазан украинский общественный и политический деятель, заместитель председателя Партии Зеленых Украины (Партія Зелених України) с 2009 года, представитель Партии Зеленых Украины в Европейской парт …   Википедия

  • катастрофа — и, ж. 1) Раптове лихо, подія з тяжкими трагічними наслідками; знищення, загибель, руйнація. •• Біологі/чна катастро/фа катастрофа, яка виникає в разі застосування біологічної зброї масового знищення, або дії токсичних речовин біологічного… …   Український тлумачний словник

  • криза — и, ж. 1) Різка зміна звичайного стану речей; злам, загострення становища. Душевна криза. 2) Періодичне перевиробництво товарів, що призводить до різкого загострення всіх суперечностей економіки країни: скорочення виробництва, розладу кредитних і… …   Український тлумачний словник

Книги

Другие книги по запросу «екологічна ніша» >>